Missie

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Amsterdamse pleziervaart als melkkoe en als zondebok gebruikt wordt. Tot op heden is er helaas in de publieke discussie en in de berichtgeving slechts eenzijdige berichtgeving geweest en zodoende hebben wij ons genoodzaakt gevoeld om de Stichting Pleziervaart op te richten; dit ter behartiging van de belangen van de pleziervaart en om tegenwicht te bieden aan de negatieve berichtgeving & beeldvorming.

Graag wil de Stichting Pleziervaart in gesprek gaan met de diverse stakeholders (Waternet, Gemeente, bewoners, reders etc.) om samen tot oplossingen te komen en overlast tegen te gaan, zodat we samen weer met veel plezier van de grachten kunnen genieten.

We hebben een lijst opgesteld met een aantal zaken waar de Stichting Pleziervaart zich actief voor zal gaan inzetten, maar de Stichting Pleziervaart staan vanzelfsprekend open voor tips en ideeën:

  • Alle grachten moeten open blijven voor pleziervaart! Het water is van iedereen en moet eerlijk met elkaar gedeeld worden. Op het moment dat er gehoor wordt gegeven aan een klein clubje wat ‘hun’ gracht dicht wil, schept dit een precedent voor de rest van de stad.
  • Samen op het water, in harmonie met de bewoners. Geen overlast veroorzaken, rekening houden met de omgeving, waarbij dit ook moet gelden voor de rederijen. De Stichting Pleziervaart zal een reglement voorstellen wat als hulpmiddel kan dienen voor pleziervaarders om de overlast tegen te gaan, zodat iedereen met plezier van de grachten kan genieten.
  • Net als dat we niet van overlast van ‘de pleziervaart’ kunnen spreken (omdat het een klein groepje betreft), geldt dit ook voor de rederijen. De meeste rederijen gedragen zich netjes, maar een klein groepje voelt zich de Koning van de Amsterdamse grachten, met helaas veelvuldig asociaal gedrag (denk aan te hard varen, voorrang nemen waar dat niet kan, bewust tegen boten aanvaren, etc.). Hier zal tegen opgetreden moeten worden, want dit gedrag zorgt voor steeds meer overlast bij bewoners en pleziervaarders.
  • De gemeente probeert de pleziervaart te pushen over te stappen op elektrisch varen, door de vignetten voor elektrische boten tegen ongeveer 1/3 van het tarief voor diesel/benzine boten aan te bieden. Aan de andere kant faciliteert de gemeente heel erg weinig oplaadpunten voor de elektrische boten. Elektrisch/emissie loos varen is een ontzettend mooi initiatief, maar om pleziervaarders op grote schaal te overtuigen hiertoe over te stappen, zal de gemeente hiervoor de infrastructuur moeten aanbieden. Graag denk de Stichting Pleziervaart hierin met de Gemeente mee!
  • Wrakken zullen veel sneller weggesleept moeten worden (ook als er liggeld betaald is). Het ontsiert het aanzicht van de stad, maar kan ook milieuschade opleveren (weglekken van diesel en/of olie).

Er zijn nog tal van andere punten die vanuit de Stichting Pleziervaart aandacht zullen krijgen, waaronder wildplassen, vuilnis probleem, vrijgezellenfeesten, e.d., maar eerst ligt onze focus op bovengenoemde punten.

De Stichting Pleziervaart gaat zich in ieder geval flink inzetten om onze punten onder de aandacht te brengen en hopen op de steun en positieve input van een ieder die begaan is met de pleziervaart! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of stuur ons een email op info@stichtingpleziervaart.nl